انجام بازی و مسابقه جذاب با هدف تقویت روان خوانی و املا

در این بازی و مسابقه دانش آموز یک کلمه که نشانه ی مورد نظر را دارد از بین کلمات پیدا کرده و تا رسیدن به محل نوشتن آن را به خاطر می سپارد. اهداف : تقویت سرعت عمل ، تقویت مهارت های حرکتی ، تقویت تمرکز ، تقویت نیمکره های مغزی و تقویت روان خوانی و املا

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20