معرفی پرسنل

 • هادی ذوالفقاری

  هادی ذوالفقاری

  لیسانس معاونت
 • فاطمه اردونی

  فاطمه اردونی

  ابتدایی خدمات
 • محدثه رمضانپور

  محدثه رمضانپور

  فوق دیپلم مربی پرورشی
 • محمد نجاتی نسب

  محمد نجاتی نسب

  لیسانس مسئول سایت
 • حسن وظیفه پرست

  حسن وظیفه پرست

  لیسانس مدیریت